გაზიარება
დაიმი თეიმურ
აღმოსავლეთის ძიებაში (მთარგმნელი: თამარ კოტრიკაძე)