გაზიარება
გჰოშ აურობინდო
საზოგადოების ციკლი (მთარგმნელი: დავით აკრიანი)  
ცივილიზაცია და კულტურა (მთარგმნელი: დავით აკრიანი)