გაზიარება
გურამიშვილი დავით
*ბიოგრაფია (გ.დ)  
დავითიანი  
მოტქმა ხმითა, თავბოლო ერთი  
უკვდავების წყაროს იგავი  ექსკლიუზივი