გაზიარება
გროისი ბორის
ხელოვნების რეტექნიზაცია (მთარგმნელი: ხათუნა ხაბულიანი)