გაზიარება
გიორგაძე ქეთევან
* * * გადაუფრინა სულმა იმედებს  ექსკლიუზივი
* * * გზად ყივჩაღივით ბობოქრობს ღამე  ექსკლიუზივი
* * * დე, ცხელი სისხლით მახვილთან მხმობდეს  ექსკლიუზივი
აგვისტოს ომში დაღუპულებს  ექსკლიუზივი
იქ სიცოცხლეო  ექსკლიუზივი
მარტოობა  ექსკლიუზივი
ურითმო ფიქრები  ექსკლიუზივი
შენ ინატრე  ექსკლიუზივი