გაზიარება
გინსბერგი ალენ
ყმუილი (მთარგმნელი: შოთა იათაშვილი)