გაზიარება
გიგინეიშვილი დავარ
* * * წარღვნის წინანდელ სამყაროს ვხედავ  ექსკლიუზივი
არაგვისპირ, არაგვისპირ  ექსკლიუზივი
და ვარ  ექსკლიუზივი