გაზიარება
გაწერილია აკაკი
ბიოგრაფია (ა.გ.)  
ალექსანდრე დიუმა და მისი მოგზაურობის წიგნი "კავკასია"  
თ.მ. დოსტოევსკი