გაზიარება
ბროთიგანი რიჩარდ
მეცხრამეტე საუკუნეში ვცხოვრობ(მთარგმნელი: ქარდავა ფრიდონ (ქარდა ქარდუხი))