გაზიარება
ბერულავა ხუტა
* * * "რა ჯადოქრობამ შესძრა"  
* * * "ცა იყო იის თვალივით ლურჯი"  
ეპიტაფია სვეტიცხოვლის აღმშენებლისა  
სიჩქარე