გაზიარება
ბეროუზი უილიამ
მადლიერების დღის ლოცვა (მთარგმნელი:ანი კოპალიანი)