გაზიარება
ბარტი როლან
ავტორის სიკვდილი (მთარგმნელი: მალხაზ ხარბედია)  
რომაელები კინოში (ნაწყვეტი წიგნიდან "მითოლოგიები")  
საარჩევნო ფოტოგენია