გაზიარება
აფსაროღლი ქამილ
კამიკაძე (მთარგმნელი მამედოვა ნელი)