გაზიარება
არჩილი
გაბაასება თეიმურაზისა და რუსთველისა;