გაზიარება
არდაზიანი ლავრენტ
სოლომონ ისაკიჩ მეჯღანუაშვილი