გაზიარება
აპოლინერი გიიომ
არის  
გთხოვთ მომიტევოთ გულმავიწყობა  
მირაბოს ხიდი  
მონპარნასი (მთარგმნელი: გივი გეგეჭკორი)  
სანგარში  
ტრისტან დერემს