გაზიარება
აპდაიკი ჯონ
მიტოვებული აუზი (მთარგმნელი: ხათუნა ხაბულიანი)