გაზიარება
აბესაძე ნია
*** "თუ ზეცას ეს შავი ღრუბელი გაშორდა"  
*** "ფანჯარასთან მოფრენილი ფიფქი"  
ზღვა რას მაგონებს?  
ქართლის გზებზე