გაზიარება
აბაშიძე დოდო
დედის საფლავზე  
პირველ სიყვარულს